IMG_7400.jpg IMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpgIMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpgIMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpgIMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpgIMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpgIMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpgIMG_7405.jpgThumbnailsIMG_7394.jpg
And people raking trash.