IMG_7400.jpg IMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpgIMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpgIMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpgIMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpgIMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpgIMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpgIMG_7394.jpgThumbnailsIMG_7405.jpg
And people raking trash.